Browsing: Kashipur Jana Andolana

Kashipur Jana Andolana is a powerful Odia book by Prakrutika Sampada Surksha Parishad that documents the Kashipur people’s movement against…